กล้องจุลทรรศน์ อุปกรณ์ทางการศึกษาจุลินทรีย์คุณประโยชน์

กล้องจุลทรรศน์ อุปกรณ์ทางการศึกษาจุลินทรีย์คุณประโยชน์

กล้องจุลทรรศน์ สำหรับเหล่านักเรียนนักศึกษาคำว่ากล้องจุลทรรศน์ นั้น นับว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่มีความคุ้นเคยกันเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการทดลองแตกต่างภายในโรงเรียน ก็จะมีการทดลองตัวอย่างเชื้อโรค และสิ่งปฏิกูลรวมถึงเชื้อจุลินทรีย์ต่าง ๆ ให้นักเรียน-นักศึกษาได้ศึกษาในระดับหนึ่ง เกี่ยวกับขั้นตอน How to ใน การใช้กล้องจุลทรรศน์อย่างหลากหลายรูปแบบ ซึ่งทุกท่านทราบหรือไม่ว่านี่ เป็นเพียงขั้นตอนแรก ก่อนที่จะก้าวสู่วงการการศึกษาทางด้าน จุลชีววิทยา ซึ่งเป็นหนึ่งในการศึกษาสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า ได้อย่างแน่นอน อีกทั้งอุปกรณ์ดังกล่าวนี้ นับว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือทางด้าน วิทยาศาสตร์ที่มีความสำคัญเป็นที่สุด สำหรับผู้ที่ต้องการจะศึกษาเรียนรู้ เกี่ยวกับการใช้งานที่ถูกต้อง ทั้งนี้ยังไม่พอเพราะถ้าคุณนั้น ยังเป็นผู้หนึ่งซึ่งจะก้าวสู่การวิจัย ในชิ้นงานที่มีความสำคัญระดับประเทศ หรือระดับโลกนั้นแล้วละก็ จุลทรรศน์ไม่ว่ารูปแบบใด ก็นับว่าเป็นหนึ่งในสะพาน ที่จะทำให้ทุกคนก้าวสู่ความสำเร็จ กับการค้นหาความลับที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ และไม่มีทางรู้เลย ถ้าเขาเหล่านั้นใช้กล้องจุลทรรศน์ ไม่เป็น การแบ่งประเภทของ กล้องจุลทรรศน์ ไม่ว่าจะเป็นกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงธรรมดาเรื่องราวที่หลายคนไม่มีโอกาสรู้ สำหรับผู้ที่ไม่ได้ก้าวเข้าสู่ วงการวิทยาศาสตร์อย่างเต็มตัว หรือมีการใช้กล้องจุลทรรศน์เพื่อใช้ในการศึกษา เพียงแค่ค้นคว้าวิจัยในระยะเวลาอันสั้นแล้วละก็ เรื่องราวเหล่านี้ อาจไม่จำเป็นต้องสนใจก็เป็นได้ แต่เราขอบอกให้ทุกท่านได้รู้จักกันเลยว่ากล้องจุลทรรศน์ นั้น มี 2 ชนิดได้แก่  1.  กล้องจุลทรรศน์หรือแว่นขยายอย่างง่าย  (Compound microscope […]